Onze visie

Iedereen verdient het zich veilig te voelen

MEER DAN ALLEEN

ZELFVERDEDIGING

Bij zelfverdediging denken mensen vaak aan fysiek terugvechten. Maar met de juiste technieken en de juiste mindset hoeft het niet eens zo ver te komen. Meestal kun je met bewustzijn en preventie een aanval afwenden. Daarom bieden wij een totaalpakket aan die focust op body, mind en soul.

Sterker Staan met  SANDO Zelfverdediging en Weerbaarheid

In een wereld waar pesten en ongewenst gedrag nog steeds bestaan, is het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, kan opkomen voor zichzelf. Zelfverdediging en weerbaarheid gaan niet alleen over fysiek beschermen, maar ook over het bouwen aan zelfvertrouwen en assertiviteit.

Onze zelfverdedigingscursussen leren je meer dan alleen fysiek te verdedigen tegen aanvallen. Ze helpen je om mentaal en emotioneel sterker te worden. Je leert duidelijk je grenzen aan te geven en niet terug te deinzen voor pestgedrag of ongewenst gedrag. Deze vaardigheden zijn overal belangrijk: thuis, op school, op het werk en in je persoonlijke relaties.

Weerbaar zijn betekent dat je voor jezelf durft opkomen, nee zeggen ok is, assertief bent en niet zwicht onder groepsdruk. Het bouwt zelfvertrouwen op en maakt je beter klaar om te reageren op situaties die je niet wilt. Je leert ook proactief te zijn en je eigen veiligheid voorop te stellen.

Het tegengaan van pestgedrag is een belangrijk deel van zelfverdediging en weerbaarheid. Het leert ons niet alleen hoe we ons kunnen beschermen, maar ook hoe we een cultuur van respect en empathie kunnen bevorderen.

Door onze 6 weekse cursus zelfverdediging en weerbaarheid , neem je een belangrijke stap in je persoonlijke ontwikkeling. Je voelt je zekerder en weet dat je de middelen hebt om jezelf te beschermen. Dit gevoel van kracht is waardevol en helpt je positiever naar jezelf te kijken.

Kortom, jezelf kunnen verdediging zelfverdediging en weerbaarheid zijn essentieel in de huidige maatschappij. Het investeren in deze vaardigheden is investeren in onszelf en in een toekomst waar we sterker staan tegenover uitdagingen. Laten we samen werken aan een wereld waar iedereen zich veilig en zeker voelt.

IEDEREEN VERDIENT HET

ZICH VEILIG TE VOELEN

Vrouwen, kinderen, meisjes, en senioren voelen zich soms kwetsbaar:

  • ze zijn fysiek minder sterk
  • ze voelen zich minder weerbaar
  • ze zijn bang of onzeker

Daarom is het voor hen extra moeilijk om voor zichzelf op te komen:

  • bij grensoverschrijdend gedrag
  • bij pestgedrag op school of door vrienden
  • bij agressie op straat of thuis

Wilt u een les uit proberen? Wees dan niet bang om alvast ons lesaanbod te bekijken.

MEER DAN

FYSIEKE ZELFVERDEDIGING

Sando heeft een cursus ontwikkeld die je

weerbaarder maakt op drie vlakken:

BODY

• Je wordt je bewust van je eigen lichaam.

• Je leert een aanval afwenden.

• Je verdedigt jezelf als het echt niet anders kan.

MIND

• Je leert rustig blijven en niet panikeren.

• Je wordt alerter voor signalen.

• Je leert assertiever zijn en je grenzen aangeven.

SOUL

• Je luistert naar je intuïtie in plaats van je angst.

• Je herwint de controle over je leven.

• Je krijgt meer zelfvertrouwen.

WIJ STEUNEN

PUNT.VZW

PUNT. VZW is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de regio Antwerpen. Bij Sando geloven we dat iedereen het recht heeft om zich veilig te voelen. Daarom ondersteunen wij PUNT.VZW door 5% van onze winst te doneren aan hun werking. Wanneer je les volgt bij ons, maak je niet alleen jezelf sterker, maar ook iemand anders.

WAT SANDO ONDERSCHEIDT VAN WAT ZELFVERDEDIGING WORDT GENOEMD, IS DE FOCUS OP GRENZEN STELLEN, ASSERTIVITEIT, OMGAAN MET ALLEDAAGSE DINGEN EN OPKOMEN VOOR JEZELF.

Kamon Sando
Beeldmerk ('Kamon')

‘Japanse kamon’ die de weg en de drieledigheid voorstellen.

Japans teken voor drie gebruikt in SANDO
San (‘drie’)

‘San’ is niet alleen het eerste deel van mijn naam, maar ook het cijfer ‘drie’, waarmee ik verwijs naar de drie aspecten die ik belangrijk vind in mijn cursus: body, mind en soul.

Do teken voor weg in Sando
Do (‘weg’)

‘Do’ wordt veel gebruikt in de Japanse disciplines, en staat voor de weg die je kiest.